romans 10:9 tagalog

This video is unavailable. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Romans 11. Romans 10:17. 10 For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. Romains 10:9 Interlinéaire • Romains 10:9 Multilingue • Romanos 10:9 Espagnol • Romains 10:9 Français • Roemer 10:9 Allemand • Romains 10:9 Chinois • Romans 10:9 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 9 If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. New Living Translation Update. Romans 9. Tagalog Bible: Romans. Watch Queue Queue Sa paglalagom, hindi itinuturo ng Roma 10:9-10 na ang pagpapahayag ng pananampalataya sa bibig ay isang kundisyon sa kaligtasan. Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa halip, pinatutunayan nito na kung nagtiwala kay Kristo ang isang tao at ipinahayag ng kanyang labi na si Hesus ang Kanyang Panginoon, na nalalaman na darating ang tiyak na pag-uusig, ang taong iyon ay nagpapakita ng ebidensya ng kaligtasan. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Watch Queue Queue. Romans 10:9-10. Read full chapter. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 12 Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia.

Opposite Of Continuum, Average Rent In California Cities, Tinned Salmon Pasta, Do Warblers Eat Fruit, How To Tell If Deli Turkey Is Bad, Canada Lenovo Duet, Fender American Precision V, Ross University School Of Medicine Address Barbados, Vw Light Symbols, How To Make Lichtenberg Figures, Formal Invitation Email Sample,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *